http://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_images/user_5449_images/einstein_rgb.jpg

EXPERT SYSTEM FOR AN INTELLIGENT SUPPLY OF THERMAL ENERGY IN INDUSTRY AND OTHER LARGE-SCALE APPLICATIONS

NEWSLETTER

No.7 - September 2011

Vítame Vás pri cítaní siedmeho vydania newslettera EINSTEIN,

ktorý obsahuje množstvo informácií, pocnúc najnovšími správami cez pripravované akcie po jeden kontaktný bod pre projektové aktivity EINSTEIN II.


V tomto vydaní

Inštruktori EINSTEIN II prežili rušnú jar 2011

Workshop o normalizácii energetických auditov - Vieden

Den užívatel'ov & vývojárov EINSTEIN 2012

Komunitný rozvoj EINSTEIN – témy pre diplomové a dizertacné práce

EINSTEIN II – výsledky prvého kola auditu

Stabilné vydanie EINSTEIN verzia 2.0Novinky

Sprievodca auditom EINSTEIN verzia 2.0 – predbežné vydanie

Predbežné vydanie verzie 2.0 sprievodcu auditom EINSTEIN je teraz verejne dostupné. Sprievodca bol prispôsobený zvýšenému potenciálu nového EINSTEIN nástroja (rozšírenie o chladenie a budovy).

V súcasnosti stále pracujeme na aktualizácii kapitoly 4 Sprievodcu (Príklady) a po dokoncení bude finálna verzia Sprievodcu auditom 2.0 vydaná na jesen roku 2011.

Sprievodca sa dá stiahnut na stránke einstein-energy.net v casti Tool-Kit/EINSTEIN Audit Guide.


EINSTEIN – Pokro?ilé školiace kurzy

Od 16. októbra do 21. decembra budú organizované dvojdnové pokrocilé školiace kurzy v 10 rôznych európskych partnerských krajinách projektu EINSTEIN II (Rakúsko, Bulharsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Slovensko, Španielsko, Velká Británia). Tieto kurzy sú súcastou vzdelávacieho programu absolvovaného takmer 200 energetickými audítormi v celej Európe.

Avšak v niektorých krajinách existujú volné miesta otvorené pre osoby, ktoré už majú skúsenosti s prácou s nástrojom EINSTEIN. Asistenti pokrocilých školiacich kurzov by mali vypracovat vlastnú projektovú prácu s nástrojom EINSTEIN, a v prípade úspešného vývoja získajú certifikát EINSTEIN audítorov.

Pre dalšie informácie kontaktujte Eileen O'Leary (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) alebo vašu národnú Partnerskú organizáciu EINSTEIN II (pozri einstein-energy.net, cast o Školeniach)

 

Štatistiky o užívateloch a stiahnutiach EINSTEIN

Od vzniku do 31.07.2011 bol softvérový nástroj EINSTEIN stiahnutý celkom 8337-krát vo viac ako 60 krajinách na celom svete. Projekt EINSTEIN II bol stiahnutý viac ako 3 000-krát. Kým v prípade EINSTEIN-I bolo takmer 75% stiahnutí sústredených v Španielsku, od zaciatku prevádzkovania EINSTEIN-II zvýšili svoj podiel nové krajiny, predovšetkým Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Rakúsko. 74% minulorocných stiahnutí bolo v krajinách EINSTEIN-II.

Prehlad stiahnutí softvérového nástroja EINSTEIN od februára 2010 podla krajín (dalšie podrobnosti dostupné na www.sourceforge.net/projects/einstein).

Pocet registrovaných užívate?ov EINSTEIN sa z 37 (koniec EINSTEIN-I) zvýšil na 92, a 378 osôb je registrovaných na odber noviniek EINSTEIN, ktorí dostávajú newsletter EINSTEIN a pravidelné aktualizácie EINSTEIN.

Udalosti

Inteligentná výroba - Zníženie emisií oxidu uhlicitého vo výrobných podnikoch. Rakúska energetická agentúra a AEE INTEC organizujú 20. októbra 2011 v Grazi v rámci EINSTEIN odbornú konferenciu na tému Inteligentná výroba.

Táto konferencia sumarizuje výsledky auditov EINSTEIN a poskytuje podrobné technické informácie o tom, ako premenit výrobu a spotrebu tepla v priemyselných podnikoch na viac udržatelnú.

Okrem toho spolocnostiam z kovospracujúceho a potravinárskeho sektora poskytuje informácie o stratégii úspory energie.

Pracovným jazykom konferencie je nemcina.

Zaregistrujte sa

Ak chcete obdržat dalšie vydanie tohto newslettera, kliknite sem.

Ak chcete prispiet do dalšieho vydania (napr. krátkym popisom vášho projektu vztahujúceho sa na EINSTEIN), zašlite prosím krátky text (max. 500 slov) s obrázkom (nepovinné) na emailovú adresu Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.


Kontaktujte nás

Hans Schweiger
energyXperts.NET
Barcelona (Španielsko) / Berlín (Nemecko)

website: www.energyxperts.net
e-mail: info@energyxperts.net
telefónne ?ísla:
+34 697 267 280
+49 30 221 606 759

 

Inštruktori EINSTEIN II prežili rušnú jar 2011

194 osôb sa v 10 krajinách zúcastnilo na úvodných školiacich kurzoch EINSTEIN II. EINSTEIN II je metodika a softvérový nástroj, ktorý sa zameriava na využitie tepelnej energie holistickým spôsobom - najprv sa snaží optimalizovat procesy, zhodnotí potenciál rekuperácie tepla, nasleduje optimalizácia vykurovacích a chladiacich zariadení, ako aj stanovenie poctu možností obnovitelných zdrojov tepelnej energie. Úcastníkmi školenia boli konzultanti energetických auditov, ktorí chcú dalej rozvíjat svoje odborné znalosti v oblasti tepelných energetických auditov a riadiaci pracovníci velkých nadnárodných energetických spolocností hladajúci nástroje na mapovanie tepelnej energie a optimalizáciu svojich závodov. Na jese? bude v celej EÚ realizovaná séria pokrocilých školiacich kurzov.

back to top

Workshop o normalizácii energetických auditov - Vieden

EINSTEIN II pozval všetkých záujemcov o energetické audity na svoj workshop „Normalizácia energetických auditov“ konaný vo Viedni 07.06.2011. Predpokladalo sa, že workshop posilní výmenu informácií a poznatkov o tvorbe noriem v oblasti energetických auditov z pohladu priemyslu, koncových užívatelov, vývojárov nástrojov a normalizátorov, a stanoví, ktoré výsledky projektu EINSTEIN II by mohli byt prevedené na normalizáciu a akým spôsobom.

Prezentácia bola zameraná na samotný projekt, na jeho ciele a metodológiu a vyvinuté nástroje. Normalizácia bola skúmaná  z rôznych perspektív, kedže normy už na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni existujú, alebo sa pripravujú. Táto informácia slúžila ako podklad pre intenzívne diskusie o možnostiach, potenciáloch normalizácie a aktivitách projektu.

Následkom toho sa projekt  zacal pripájat k existujúcej cinnosti v oblasti normalizácie, prispeje k príslušnej existujúcej cinnosti v oblasti normalizácie a navrhne vytvorenie Workshop dohody CEN (CEN Workshop Agreement, CWA) na základe integrovaného prístupu k energetickým auditom. Obchodný plán pre CWA je vo vývoji a v blízkej budúcnosti bude verejne dostupný na www.cen.eu.

Prezentácie a dalšie informácie o workshope nájdete na www.einsteinenergy.net a www.ebn.din.de -> current projects (aktuálne projekty).

Ak máte záujem byt priebežne informovaný o normalizácii v EINSTEIN, použite formulár žiadosti o informácie na niektorej z uvedených stránok.

back to top

Den užívatelov & vývojárov EINSTEIN 2012

Dátum a miesto konania akcie: 30. máj 2012, Brusel (Belgicko)

Úcelom usporiadania Dna užívatelov a vývojárov EISNTEIN je stretnutie aktívnych a potenciálnych nových užívatelov a vývojárov EINSTEIN:

 • užívatelia môžu prezentovat a vzájomne si vymie?at skúsenosti s metodikou EINSTEIN v praxi
 • energetickí audítori a další záujemcovia o audit tepelnej energie môžu predstavit svoje aktivity, nástroje, ... a možné prepojenia a výmenu s komunitou EINSTEIN
 • vývojári môžu prezentovat a diskutovat o nových funkciách a plánovat nové aktivity

TÉMY D?A UŽÍVATELOV A VÝVOJÁROV

Príspevky užívatelov EINSTEIN:

 • Energetické audity v priemysle - prípadové štúdie uskutocnené s nástrojom EINSTEIN alebo podobnými nástrojmi.
 • Energetické audity v budovách a v sektore služieb - prípadové štúdie uskutocnené s nástrojom EINSTEIN alebo podobnými nástrojmi
 • Metodológie energetických auditov - otázky normalizácie a kvality
 • Technológie dodávky tepla a chladenia: systémy, koncepty a kritériá predbežného návrhu
 • Dalšie súvisiace otázky (verejné auditové kampane a potenciálne štúdie podporované nástrojom EINSTEIN, atd.)

Príspevky vývojárov EINSTEIN:

 • Zlepšenie a/alebo vývoj modulov a doplnkov pre softvérový nástroj EINSTEIN
 • Prepojenia EINSTEIN s inými softvérovými nástrojmi

Pre aktuálne informácie sa, prosím, zaregistrujte k odberu newslettera EINSTEIN na našej webovej stránke www.einstein-energy.net a/alebo napíšte e-mail s vyjadrením Vášho záujmu o Den užívatelov a vývojárov na Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

back to top

Komunitný rozvoj EINSTEIN – témy pre diplomové a dizertacné práce

EINSTEIN je koncipovaný ako bezplatný a open source nástroj, a preto máme velký záujem o možnú spoluprácu mimo stabilnej vývojárskej skupiny.

Predovšetkým nás zaujíma spolupráca so študentmi a pedagógmi univerzít, verejných výskumných inštitúcií a dalších neziskových organizácií v rámci diplomových a dizertacných prác.

Skupina EINSTEIN môže ponúknut konzultáciu a témy na možné príspevky, ako sú napr. projekty v nasledujúcich oblastiach:

Energetické strojárstvo:

 • Zlepšenie výpoctových modulov a databáz pre špecifické technológie (CHP, solárna energia, biomasa, kotly a horáky, tepelné cerpadlá, chladenie a mrazenie, atd.)
 • Procesné inžinierstvo:
 • Testovanie a zdokonalovanie modelov pre špecifické priemyselné procesy (napr. sušenie, destilácia, ...).

Energia v budovách:

 • Testovanie a zlepšovanie energetických modelov budov

Matematika a numerické metódy:

 • Vývoj algoritmu pre kontrolu konzistencie komplexných súborov údajov a odhadov údajov
 • Osvojenie si algoritmu na základe nazhromaždených skúseností (súbory údajov)
 • Zdokonalenie algoritmu pre dynamické simulácie systémov

Programovacie úlohy:

 • Zdokonalenie grafického užívatelského rozhrania
 • Zdokonalenie spracovania databáz / zdielania databáz

V prípade, že máte záujem o vypracovanie projektu a prispiet tak k rozvoju nástroja EINSTEIN, obrátte sa na vývojársku skupinu EINSTEIN na Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

back to top

EINSTEIN II - výsledky prvého kola auditu

Do konca júla 2011 bolo prvé kolo auditov dokoncené všetkými partnermi.

AEE INTEC ako vedúci Pracovného balíka 3 uskutocnil 4 audity v Rakúsku, Velkej Británii a v Bulharsku na základe údajov zhromaždených pocas úvodných kurzov a dalších kontaktov na spolocnosti podporované lokálnymi partnermi. Skúmal sa pivovar, kovospracujúca spolocnost, dátové centrum a stredná škola. Všeobecne platí, že úsporný potenciál môže byt zistený vo všetkých odvetviach. Podla jednotlivých spolocností bolo prediskutovaných viacero alternatívnych návrhov, vrátane optimalizácie procesov, sietí výmenníkov tepla a dodávky energie pomocou obnovitelných zdrojov energie (solárna energia, CHP, atd.).

Porovnanie spotreby primárnej energie (PEC) v sú?asnom stave s návrhom a tonami úspory emisií CO2 ro?ne.

V prípade všetkých štyroch auditov by mohli byt dosiahnuté úspory primárnej energie o viac ako 13.964 MWh vedúce k zníženiu emisií CO2 o 2304 ton. Výsledky kontrol budú prezentované pocas pokrocilých školení v novembri a decembri 2011. Do konca novembra 2011 bude dokoncených 72 auditov vo všetkých 10 partnerských krajinách a ocakávajú sa dalšie úspory primárnej energie a emisií CO2, ako aj investície do dodávok energie a rekuperácie tepla.

back to top

 

Stabilné vydanie EINSTEIN verzia 2.0

Stabilné vydanie EINSTEIN 0.2 je k dispozícii. Toto významné vydanie obsahuje niekolko nových základných funkcií a vyššiu rýchlost simulácie než predchádzajúce verzie. S ohladom na beta-verzie zverejnené od marca 2011 bolo získané významné zvýšenie stability.

Po verzii 1.2 boli zavedené nasledovné významné funkcie:

 • integrácie budov ako subjektov s energetickými nárokmi
 • nový, detailný model rekuperácie tepla, ktorý je implementovaný v Pythone nahradzujúci staré „iba MS Windows“ riešenie založené na c#
 • procesy s chladiacimi nárokmi a zodpovedajúce zariadenie na výrobu chladu
 • možnost modelovania procesov s viacerými pritekajúcimi a odtekajúcimi materiálmi

Realizované boli nasledovné vylepšenia:

 • francúzština, bulharcina a slovencina ako nové jazyky grafického používatelského rozhrania a generovania správ
 • jemnejšia simulácia krytia energetických nárokov, ktorá berie do úvahy užívatelsky definované prepojenie medzi energetickými zdrojmi a prepadmi
 • vyššia stabilita opravením chýb grafického používatelského rozhrania, ktoré viedli k zmrazeniu celej aplikácie
 • jednoduché prehladové okno pre zobrazenie prepojenia zariadení, potrubí a procesov („systémové spojenia“)
 • a mnoho opráv obvyklých malých a väcších chýb

Snímka obrazovky nového editora systémových prepojení s tokmi energie v MWh (zjednodušený model pivovaru).

Softvér EINSTEIN 2.0 je možné stiahnut z http://sourceforge.net/projects/einstein/files/ einstein/EINSTEIN_2.0 /. Môžete tu nájst inštalátor na MS Windows, ktorý ponúka jednoduchú a rýchlu inštaláciu:

EINSTEIN_2.0-Installer.exe: inštalacný balík pre MS Windows 7, Vista a XP, ktorý neobsahuje iba EINSTEIN, ale aj MySQL server, Python prostredie a všetky závislosti v jednom inštalatéri.

Ako alternatíva je ponúkaný archív iba so zdrojom, ktorý je testovaný na prácu na všetkých MS Windows, OS X a Linux platformách:

EINSTEIN_2.0.zip: je iba EINSTEIN. Ak si viete samostatne nastavit databázu a potrebné Python prostredie, táto verzia ponúka najmenšiu velkost pre stiahnutie. Je tiež najrozumnejšou volbou pre užívatelov pocítacovej platformy odlišnej od MS Windows.


back to top

www.einstein-energy.net | einstein.sourceforge.net

Footer

The production of this paper was financially supported by the European Commission under the 'Intelligent Energy – Europe' programme (Project: EINSTEIN-II, iee/09/702/S12.558239).The sole responsibility for the content publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

IEE LOGO